Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Krokvuxet virke
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Krokvuxet virke

Krokvuxna träd är lämpliga till svängda föremål med samma form. Genom att utnyttja trädets naturliga växtform följer man fibrerna, vilket ger god styrka till föremålet.

Krokvuxet virke utnyttjades flitigt i det gamla bondesamhället. Bland annat till skakelämnen, slädmedar, bärträn, handtag och selbågar. Man kunde även böja unga träd i önskade former och sedan vänta tills de hade fått den grovlek man ville ha.

De starkaste skedarna och slevarna tillverkas ur virket från en krokvuxen stam eller gren. Ämnet klyvs i märgen och sleven tas ut på ett sådant sätt att den följer fibrerna.

De flesta av dagens slöjdare väljer fortfarande sitt slöjdmaterial med stor omsorg och utnyttjar gärna krokvuxet virke. Det är bara fantasin som sätter stopp för hur naturens egna former kan användas.

 


Bärträ

Skedämnen

Krokvuxet skedämne