Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Reaktionsved/Tjurved
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Reaktionsved/Tjurved

Den ved som bildas när träd är utsatta för vind från en dominerande vindriktning eller växer i sluttningar kallas tjurved eller reaktionsved. Det bildas också tjurved på undersidan av barrträdens grenar. Tjurveden är extra hård och tung på grund av att dess celler har tjockare väggar och är kortare än hos normal ved. Till skillnad mot annat virke krymper tjurveden i längdriktning vid torkning.

Barrträd som växer i sluttningar bildar tjurved på trycksidan/läsidan. Därför kallas veden tryckved. Lövträd som växer på liknande sätt får istället större cellväxt på dragsidan/vindsidan och kallas därför dragved.

Idag ses tjurved med oblida ögon från skogsindustrin men tidigare har man använt sig av egenskaperna på flera sätt. Att tjurveden krymper på längden har bland annat utnyttjats vid tillverkning av laggkärlsband som ofta har tillverkats av grangrenarnas undersidor. Av tjurved från tall har skidor och medar tillverkats eftersom de gled väldigt bra. Samerna har använt tjurved som pilbågsvirke. Dessutom har krokvuxen tjurved använts till olika båtdelar.
Tjurved