www.slojdeniskogen.se

Rotkorgar

Av tunna rötter kan man binda korgar och fat med mera. Den här typen av rotslöjd är vanligast i norra Sverige men hittas på de flesta håll. Hos samerna har det varit en mycket viktig slöjdteknik.

Det är framförallt björkens rötter som används till rotslöjd. Den ger tunna, långa och sega rötter. Även gran, tall och sälgrötter kan användas till rotarbeten.

Korgarna kallas bundna eftersom man, i motsats till många flätade korgar, binder/ syr/ lindar fram korgen. Oftast börjar man i mitten och arbetar sig i spiral utåt. Det är en tidskrävande teknik.

Det finns många varianter på rotslöjd. Allt från väldigt tätbundna små saltflaskor till snirklande genombrutna mönster i de stora förningskorgarna.

Vanliga föremål är: saltflaskor, transport- eller förvaringskorgar med lock, ostkorgar, brödkorgar och förningskorgar.


Rotkorg / Sewn Root BasketRotslöjd / Sewn Root Basket